Oecumenische samenwerking

Er is een goede samenwerking met de R.K. Cornelius Parochie. Wij hebben verschillende bijeenkomsten met elkaar o.a. de Sobere Maaltijd, dit in het begin van vastentijd en vlak voor de adventstijd een Agapè viering met elkaar.

Op 31 december is er een gezamenlijke oudejaarsviering in de Cornelius Kerk.