Behandeld Thema

Behandeld Thema Kindernevendienst

 

 

 

 

Dit verhaal  is verteld op  29 april  2012, naar aanleiding van

Handelingen 5:12-25 met het thema:  Tempel of gevangenis.

 

 

Thema van 30 oktober 2011

Evangelielezing volgens Matteüs 25, 1-13

In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: Het zal met het koninkrijk van de hemel zijn
als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.

Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie.
De wijze meisjes hadden behalve hun lampen

ook olie in kruiken bij zich.
Omdat de bruidegom op zich liet wachten,
werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in.
Midden in de nacht klonk er luid geroep:
“Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.”
Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze:
“Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” De wijze meisjes antwoordden:
“Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.”
Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom,
en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen
voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.
Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes.
Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!”
Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.”
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet
op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

 

De kinderen gingen met hun lampen naar de Kindernevendienst

 

Thema van 27 november

EERSTE ADVENTSZONDAG De vrouw onder de boom - Rechters 5.

Onder een palmboom zit een wijze vrouw: Debora.
Zij is rechter en profetes.

Ze is net terug met Barak, de legerleiding, na een overwinning. Daar zingt ze en lied van bevrijding.    Als je op zoek bent naar een koning, moet je te rade gaan bij rechters en profeten.