Kerkdiensten

Elke zondagochtend is er dienst om 10.00 uur

Na de dienst is er koffiedrinken in "Ons Huis"

Onze eigen predikanten Ds. Edward J. Kooiman en Hanneke Ruitenbeek gaan elf maal per jaar voor in de dienst.
De overige diensten worden geleid door gastpredikanten (zie preekrooster).